İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hükümet 19 firmaya, tüm KOBİ’lere verdiğinin 10 katı teşvik verecek

Süper Teşvikler Yolda

Asgari ücretten bile vergi alınıp, memurun, işçinin maaşlarından kademeli artan oranlı yüksek vergiler alınırken, hükümet sermayeye teşvikte sınır tanımıyor.  Maliye Bakanlığı sitesinde duyurusu yapılan ve “süper teşvikler “ olarak adlandırılan teşviklerde yok yok. İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman bu teşvikleri, “Ekmeğin üstüne tereyağı, tereyağın üstüne bal, yandaşlara yağma Hasan’ın böreği” olarak yorumladı. Konukman bu teşviklerin takip edilmesini istedi.

Sultan ÖZER

Bugüne kadar sermayeye teşvik ver ver bitiremeyen hükümet, bu kez de süper teşvik hazırlığında. Maliye Bakanlığı internet sitesinden de duyurulan “süper teşvikler” say say bitmiyor. Prof. Dr. Aziz Konukman’ın “yağma Hasan’ın böreği” olarak ifade ettiği teşvikler arasında bu hükümet için gelenekselleşen Devlet Garantisi yine var.

Prof. Dr. Aziz Konukman

Maliye Bakanlığı sitesinde duyurulan teşviklerin amacı, “Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak, proje destekli süper teşvikler. İstihdamı artıracak, yenilikçi,  Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek 100 milyon doların üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizması ile desteklenmesi” olarak açıklanıyor.

DESTEKTE NELER VAR

“Bu kadarına da pes” dedirtecek o kadar çok destek var ki, say sat bitmiyor. “Destek Unsurları başlığı altında “KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, Vergi indirimi veya istisnası, KDV iadesi,

Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Nitelikli Personel Desteği, Enerji Desteği, Faiz Desteği, sermaye katkısı,

Altyapı desteği, yatırım yeri tahsisi, İzin, tahsis, ruhsat, lisans ve tescil kolaylığı veya istisnası, Kamu Alım Garantisi” sayılıyor.

EMEKÇİYE VERGİ, SERMAYEYE MUAFİYET

İşçi ve emekçilerin maaşlarından artan oranlı, yüksek vergiler kesilerek. Hazineye aktarılırken, emekçinin vergileri sermayeye “süper destek” olarak aktarılıyor.  Sermayeye verilecek vergisel destekler şöyle sıralanıyor; “Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası.

ASGARİ ÜCRETİN 20 KATINA KADAR PERSONEL DESTEĞİ

“İstihdam Destekleri” başlığı altında 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği taahhüt ediliyor. Ayrıca “10 yıla kadar Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği” de verilecek destekler arasında sayılıyor.

Destek başlıkları bu kadar da değil, “Yatırım Yeri ile ilgili destekler” başlığı altında da şu destekler sıralanıyor; “49 yıl süreyle bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması Şartıyla sözkonusu taşınmazın bedelsizs olarak yatırımcıya devredilmesi, Projenin gerektirdiği durumlarda Altyapı Desteği.”

YİNE ALIM GARANTİSİ

“Diğer Destekler” başlığı altında dikkat çeken bir nokta ise hükümetin otoyol ve köprülerde, yapımı halen süren şehir hastanelerinde verdiği alım garantisinin burada da verilmesi; “Belirli süre veya miktarda Kamu Alım Garantisi”. Ayrıca “İzin, Ruhsat, tahsis, Lisans ve Tescillerde istisna getirilmesi veya kolaylık sağlanması” da verilen destekler arasında.

Sözkonusu süper teşvikler için muhtemel yatırım konuları da şöyle yer alıyor, “Yenilenebilir enerji üretim teknolojileri, Cevhere dayalı entegre metalürji tesisleri, petrokimya, Sağlık Teknolojileri (Tıbbi cihaz, ilaç vb)

Ulaştırma Teknolojileri, Savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknojileri

Biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilişim ve haberleşme teknolojileri, vb.”

‘KOBİ’LERE VERİLENİN ON MİSLİ’

İktisatçı, Prof. Dr. Aziz Konukman 19 firmaya verilen teşviklerin, “bütün KOBİ’lere verilenin on misli olurken, yarattığı istihdamın onda birini yarattığını” söylüyor. yor” diyor.

“Bu tür yatırımların Varlık Fonu ile yapılacağı söyleniyordu. Burada adı bile geçmiyor.  Yüksek Katma değerli ürünler deniyor. Zaten mevcut teşvikler vardı, bu telaş niye?” diye soran Konukman bu teşviklerin izlemeye alınmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Çok önemli teşvikler vereceğiz, biran önce seçimi yapalım da atlamasın” dediğine atıf yapan Konukman, “Bu ekonomi bu yükü kaldırmaz” görüşünde. Konukman verilecek teşvikleri de “Ekmeğin üstüne tereyağı, tereyağın üstüne bal, yandaşlara yağma hasanın böreği” olarak değerlendiriyor.

Yorumlar kapatıldı.