İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Doktorların isyanı bitmiyor

“Sağlıkta şiddeti önleme” adı altında getirilen torba yasayla çalışma hakları ellerinden alınmak istenen hekimlerin günlerdir sürdürdükleri eylemler ses getirdi. KHK’lı hekimlerin SGK’yla anlaşması olan hastanelerde de çalışmasının önü açıldı.  Ancak, güvenlik soruşturmasına takılan doktor adaylarına 450 gün çalışma yasağı getirildi.

Sultan Özer

Hekimlerin günlerdir, “çok can yakıcı, çok zalim bir madde”, “vahşi bir düzenleme”, “çalışma karşılığı haraç alınıyor”, “hekimleri açlığa mahkum etme”, “sivil ölüm” diye değerlendirdikleri sağlıkla ilgili düzenlemede iyileştirmelere gidilse de, hekimlerin ‘çalışma hakkı’ korunamadı. Yeni düzenlemeye göre “Güvenlik soruşturması olumsuz” gelen genç hekimler, özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmek için 450 gün beklemek zorunda.

“Güvenlik soruşturması” doğrultusunda ataması yapılmayan, çalışma hakkı elinden alınan genç hekimlerden biri de Selçuk Çelik. Denizli Pamukkale Tıp Fakültesi’nden 2017 Temmuz’unda mezun olan Çelik, “memurluk için gerekli şartları taşımadığı” gerekçesiyle işe başlatılmamış.  Selçuk buna karşı idari mahkemeye dava açmış, mahkeme Sağlık Bakanlığı’ndan savunma istemiş. Bakanlık savunmasında, işe başlatılmamanın tamamen istihbarat bilgisine dayandığını doğrulayarak, “Devlet terörle mücadele ediyor. Devletin bekaası için bu yapılmak zorunda” ifadelerini içeren bir yanıt vermiş. Mahkemenin ikinci kez istediği savunmaya yanıt olarak Sağlık Bakanlığı istihbarat raporunu sunmuş.

Selçuk Çelik, başından geçenleri şöyle özetliyor:

“Sağlık Bakanlığı güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına gerekçe olarak bir istihbarat raporu sundu. Mahkemeye ulaştırılan istihbarat raporunun altında şöyle yazıyor. ‘Bu bir istihbarat raporudur, delil olarak tek başına kullanılamaz’. Buna rağmen bu rapora dayanılarak, hiçbir alakam, ilgim olmayan 90’larda aktif olan bir sol örgütle ilişkim kurulmuş. Ben de bakanlık yazısı ile öğrendim. Bu raporu mahkeme kabul etti, yürütmeyi durdurma istemim reddedildi. Mahkeme esastan devam ediyor” diyor.

AYLARCA İŞ ARAMIŞ

Aylarca iş aramış Selçuk Çelik. Hem güvenlik soruşturmasının olumsuz olması hem yeni mezun, dolayısıyla tecrübesizliği iş bulmasını zorlaştırmış. Ankara da dahil 4-5 ay iş aramış. Hiçbir özel sağlık kuruluşu kabul etmemiş,  tıpkı KHK’lerle işten atılan akademisyen ve diğer memurların iş bulamadığı gibi. Kısa aralıklarla bazı işlerde çalışan Çelik, başka bir işte de 4-5 aydır çalıştığını söylüyor.

Selçuk Çelik belediye işçisi bir baba ile evhanımı bir annenin ikinci çocuğu. Çalışan bir ablası da var. Çelik, “Temel anayasal haklarımızdan biri olan ve uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınan çalışma hakkımız engellenmek isteniyor” diyor.   Kendisi gibi güvenlik soruşturması olumsuz çıkan 400’den fazla yeni hekim olduğunu da hatırlatıyor Çelik.

YENİ DÜZENLEME MECLİSTEN GEÇTİ

KHK ile uzaklaştırılan doktorların çalışma şartlarını düzenleyen kamuoyuna “5.madde tartışması” olarak yansıyan düzenleme TBMM’de kabul edildi.

Buna göre KHK ile kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan yeni mezun doktorlardan devlet hizmeti yükümlüsü olanlar 450 gün doktorluk yapamayacak. Bu sürenin sonunda özel hastanelerde çalışabilecekler.

TBMM Genel Kurulu’nda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki, “Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine” yönelik hüküm, metinden çıkarıldı.

Düzenlemenin 5. maddesi meclis komisyonunda iktidar ile muhalefet partilerinin kavgasına yol açmış, hekimleri protestolar için sokağa dökmüştü. O maddeye göre, terör örgütü bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edilen hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması olan hastanelerde çalışamayacak. Hazırladıkları raporlar idari işlemlerde geçerli olmayacak. Güvenlik soruşturmasını geçemeyenler kapsam dışında.

Düzenlemeyle en yakından ilgilenen isimlerin başında gelen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Israrlarımızla 3 bin hekimin işinden olmasını engelledik” dedi. İlgili maddenin tamamının geri çekilmesini talep ettiklerini ifade eden Şeker, “Tamamen çekilmesini talep ediyorduk. Bu kadar hekim açığı varken, Pakistanlı, Afgan hekimleri hastanelerimizde çalıştırıyorken, kendi hekimlerimizi evlere kapatmak kabul edilemezdi. İlk hâliyle 3 bin hekimi işinden edecekti tasarı. Bu çok büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirecekti. Israrlarımız üzerine geri adım atıldı. Bu maddenin tamamen geri çekilmesi gerekiyordu. KHK ile kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan yeni mezun doktorlardan devlet hizmeti yükümlüsü olanlara 450 gün doktorluk yapma yasağı getiriliyor”  diye konuştu.

Yorumlar kapatıldı.