İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dino ve Picasso’nun İzlerini Taşıyor

Kolajlamalarında izlenimciliğin özgür ve özgün yanlarını ortaya koyan ve Picasso, Abidin Dino gibi dünyaca ünlü ressamların tekniğini  kendi  iç dünyası ile harmanlayan bir sanatçı Billur Cankut Varlı. Resimlerinde biçim- renk ilişkisinin yanı sıra coşku ve duyguyu bütünleştiren Varlı’nın “Kolajlamalar ve İzlenimcilik” adlı sergisi 2 Mart’a kadar Galeri Akdeniz’de Ankaralı sanatseverleri bekliyor.

Cengiz Aldemir

Billur Varlı şimdiye kadar daha çok kolaj tekniği ile çalışmalar yapmış bir sanatçı. Tual üzerine akrilik de kullanarak kolaj tekniğinde yeni arayışlara girişen sanatçı, kıyı görüntüleri, şehirler, kayıklar, çiçekler yaparak kolaj tekniğine yeni bir boyut getirdi. Rengarenk resimlerinde, gerçek ve soyut görüntüleri ustaca birbirine karıştırarak başka bir görüntü tekniği yaratan sanatçı, 2002- 2018 yılları arasında 14 kişisel sergi açtı. Birçok karma sergi ve sanat fuarlarına da katılan sanatçı, 2011 yılında 8. Floransa Bienaline katıldı, 2013 yılında New York’da kişisel sergi açtı. Sanatçı Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar  Derneği (BRHD) üyesi.

PİCASSO, ABİDİN DİNO TEKNİĞİ

Varlı, bir sanatçıda olması gereken titizlik, dikkat, disiplin ve ayrıntıları gözeten, geliştiren ve bunları çalışmalarına yansıtan bir isim. Sanatçı  Picasso, Braque, Matisse, Abidin Dino gibi dünyaca ünlü sanatçıların kolaj tekniklerinden ilham alıyor. Sanatçı resimlerinde koca bir dünyayı minik parçalara ayırıp, yavaş yavaş sabırla ve dilediğince dev yapıştırıcılarla kolajlayabileceğini, bunu yaparken de resim sanatının bilinen standartlarını, yaratıcılığını öne çıkararak uyguladığını da gösteriyor.

ESERLERDE BİÇİM VE RENKLERİN İLİŞKİSİ

Varlı’nın çalışmalarında resimsel değerlerin başında; tablonun yüzeyindeki biçim ve renklerin birbirleri ile tümden ilişkili olmaları dikkat çekiyor. Kaligrafik değerler güçlü bir ritim duygusu, yağlı ve akrilik boya artıklarının kullanıldığı rölyefsi yapılanmaların özgünlüğü gözlemleniyor. Sanatçının resimlerinde, uygun yerlerine konulmuş günümüz diline özgü veciz sözler, kolajların yüzeylerinde boya ile sıyrılarak elde edilmiş farklı dokusal tatlar ile seçme ve yerleştirme becerisi öne çıkıyor.

Sanatçı Varlı, aynı rengin değişik tonlarını örneğin mavinin (prusya, kobalt, havai, royal, ultramarin ve gece mavilerinin) değişik tonlarını bulup resimlerinde kullanabildiğini söylüyor.  Halagazeteciyiz.net’e konuşan Varlı, doğa formlarını ve renklerini kendi mizacına uygun bir şekilde düzenlediğini belirtiyor.  Varlı, “Duygulu, neşeli, zengin bir renk skalası var çalışmalarımda. Bu gerçekliği ortaya koymaya çalışıyorum. Ayrıca 1872’lerde ortaya çıkan empresyonizm (izlenimcilik) akımıyla sanatçılar, çevrelerindeki ve doğadaki varlık ve objeleri değil, onların kendilerinde bıraktığı izlenimleri tuvallerine aktarmışlardır. Burada doğal olarak sanatçının kişiliği, duyguları, soyutlama biçim ve hayal dünyası resimlerini etkiliyor ve yönlendiriyor. İzlenimci yanım yaşamın özgür ve özgün yanlarının bir bileşkesidir. Ve bu benim çalışmalarımın temelini oluşturuyor” diyor.

‘DIŞ DÜNYA İLE DUYGULARIMIZ ARASINDAKİ BAĞ’

Natürmortlar, Vazolar, Palyaçolar, Portreler, Tekneler, Evler ve Akvaryum gibi yaşama dair konuları resmeden Varlı şunları söylüyor:  “Zaten resim yapma işinde dış dünya ile bize ait olan öznellik arasında kurulan duyusal bağ çalışmalarımıza yön verir. Burada sanatçının öznel becerisi ve sanat araçları ile kullanılan tekniklerin ne/nasıl olduğu çalışmaların gelişiminde etkili olur. Önce esinlenmek, sonra keşfetmek yada yaratmak… daha sonra da farklı bir bakış açısıyla/anlayışıyla çalışmayı ele almak, işe doğru yaklaşmak demektir.”

Günümüzde teknolojik gelişmeler, moda ve alışkanlıkların hızlı bir şekilde değiştiğine vurgu yapan Varlı, sanatta sırf yenilik olsun diye huzursuz, yapay ve doğal olmayan bir anlayışı kişiliğine uygun görmediğini belirtiyor. Varlı, “Zaman zaman, akademik kuralların dışına çıkarak, kendi kişisel izlenimlerime göre çalışmayı tercih eden bir resim anlayışım var. Ama bunu empresyonist ressamlar gibi açık havada değil, atölyede kendi geliştirdiğim tekniklerle yapıyorum” diyor. Varlı sanata, sanatçıya ve sanat eserlerine bakışını da, “iyi çözülmemiş bir öz ve biçim dengesi, sanatçısına özgü bir renk-motif ilişkisi, coşkulu ve duygulu olma hali içerir. Şaşırtıcı bir ilk etki ile içinde zeka unsuru taşıyan yaratıcı bir tutumu gerekli görüyorum” yorumu yapıyor.

Yorumlar kapatıldı.