İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Milenyum nesli komünizme yakınlaşıyor

ABD merkezli Komünizm Mağdurlarını Anma Vakfı, dördüncü kez yaptığı araştırmada Amerika Birleşik Devletleri’nden insanların politik yönelimlerini inceledi. Araştırma sonucunda, Milenyum neslinin komünizme geçen yıldan daha yakın olduğu; oy tercihlerinde sosyalizmin de öne çıktığı görülüyor. “Sosyalizm” konusunda en çok destek veren nesiller, yine Milenyum nesli ve Z nesli. Araştırmaya göre, sosyalist bir adaya oy vermesinin “biraz muhtemel” ya da “son derece muhtemel” olduğunu söyleyen Milenyum kuşağının oranı yüzde 70. Araştırma sonuçlarına şaşıran vakıf yöneticisi, “Amerikan gençliğini komünist rejimlerin tarihi ve sosyalizmin tehlikeleri hususlarında eğitmeliyiz” dedi.

 

Komünizm Mağdurlarını Anma Vakfı (İng. Victims of Communism Memorial Foundation) “ABD’nin Sosyalizm, Komünizm ve Kolektivizme Karşı Tutumları” üzerine dördüncü yıllık raporunu yayımladı. Rapor, 16-73 yaş arasındaki ABD’li beş yaş grubunun siyasi yönelimlerini gösteriyor. Z nesli (16-22 yaş), Milenyum nesli (23-38 yaş), X nesli (39-54 yaş), ”Boomers” (55-73 yaş) ve Sessiz nesil (73 yaş üstü) olarak toplamda 2 bin 100 ABD vatandaşı ile yapılan çalışma, 6-13 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

kuşakların anket oranı
Anket yapılan kuşakların oranı

Z nesli, çalışmaya katılan kitlenin yüzde 13’ünü; Milenyum nesli yüzde 27’sini, X nesli yüzde 24’ünü oluşturdu. En kalabalık katılımcı grubu, “Boomers” ya da “Baby Boomers” adı verilen grupta, yüzde 29.

“Baby Boomers” Amerika’da II. Dünya savaşının bitiminde başlayıp 1960 yılı başlarına kadar süren, yıllık doğum hızında büyük artış anlamına geliyor, bu dönemde doğan kuşağa da “Boomers” adı veriliyor. Bu kuşak şu an 55-73 yaş arasında görülüyor.

KOMÜNİZME GEÇEN YILDAN DAHA YAKIN

Vakfın bu yılki çalışması, “Milenyum” neslinin (23-38 yaş) 2018’e kıyasla komünizme daha fazla destek verdiğini gösterdi. Araştırmaya göre Milenyum neslinde komünizme destek verenlerin oranı yüzde 36.

Yaş gruplarına göre Komünizm

Öte yandan tüm ankete katılanlara bakıldığında komünizmin genel olarak “endişe verici” olarak nitelendiğini söylemek mümkün. İçinde bulunulan yaş arttıkça insanlar komünizmden uzak duruyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı, komünizmi soğuk savaş yıllarındaki kadar endişe verici buluyor.

SOSYALİZM ‘IN’, KAPİTALİZM ‘OUT’

“Kapitalizm” görüşü, Milenyum nesli (23-38 yaş) ve Z nesli (16-22 yaş) arasında 2018’den 2019’a keskin bir düşüş gösterdi. Sosyalizm tercihleri, Milenyum nesli ve Sessiz nesil (74 yaşından büyükler) dışında, 2018’den bu yana azaldı. Milenyum nesli ve Sessiz nesil ise 2018’e oranla sosyalizme daha çok destek veriyor.

Milenyum kuşağının yüzde 70’i sosyalistler için oy kullanma olasılığı olduğunu söylüyor.

Milenyum Kuşağı'nın sosyalistler için oy kullanma olasılığı yüksek
Milenyum Kuşağı’nın %70 sosyalistler için oy kullanma olasılığı var
Yaş gruplarına göre "Sosyalizm"
Yaş gruplarına göre “Sosyalizm”; 2018-2019 karşılaştırması

YÜZDE 21 ABD’Yİ ÇİN’DEN DAHA SOSYALİST GÖRÜYOR

2018’e kıyasla, (2018:yüzde 26 & 2019:yüzde 34) daha çok ABD’li sosyalizmi “Sovyetler Birliği’ne benzer” olarak tanımlıyor.

Milenyum neslinin yüzde 15’i, Sovyetler Birliği dağılmamış olsaydı, bugün dünyanın daha güzel olacağı konusunda hemfikir.

Amerikalıların yüzde 21’i ABD’nin Çin’den daha sosyalist olduğunu düşünüyor. Bunu söyleyen Sessiz nesil oranı ise çok az.

‘ÇİN, DEMOKRATİK DEĞİL, KOMÜNİST’

 Z neslinin yüzde 57’si ve Milenyum neslinin yüzde 62’si Çin’in komünist bir ülke olduğunu söylüyor ve demokratik bir ülke olmadığına inanıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nda doğan “Baby Boomers” ve 74 yaşın üzerindeki Sessiz nesilde bunu düşünenlerin oranı yüzde 88.

Yaş gruplarına göre "Komünizm"
Yaş gruplarına göre “Komünizm”

KOMÜNİST MANİFESTO MU, BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ Mİ?

Milenyum nesli yüzde 19 oranında Komünist Manifesto’nun özgürlüğü ve eşitliği güvence altına aldığını düşünüyor. Bağımsızlık Bildirgesi’nin bu hakları güvenceye aldığını düşünenlerin oranı ise Milenyum neslinde yüzde 57, Sessiz nesilde ise yüzde 94 oranında.

‘ABD GENÇLERİNİ KOMÜNİZME KARŞI EĞİTMELİYİZ’

Komünizm Mağdurlarını Anma Vakfı Vakfı yöneticisi Marion Smith “Komünizmin ve sosyalizmin tehlikeleri hakkındaki tarihsel unutkanlık bu yılki raporda tam anlamıyla sergileniyor” derken, “Amerikan gençliğini komünist rejimlerin tarihi ve sosyalizmin tehlikeleri hususlarında eğitmek için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız” açıklamasında bulundu.

‘TÜM ÖZEL MÜLKLER KALDIRILIRSA…’

Milenyum neslinin yüzde 22’si, “özel mülkler kaldırılırsa toplumun daha iyi olacağını” düşünüyor. Sessiz nesilde (84 yaş ve üstü) bu oran sadece yüzde 1.

Z nesli ve Milenyum nesli, yüzde 45 oranında üniversite öğretiminin de ücretsiz olması gerektiğini söylüyor. ABD’de üniversite eğitimi ücretli.

‘BAŞKAN TRUMP DÜNYA BARIŞI İÇİN TEHLİKE’

ABD’lilerin yaklaşık yüzde 25’i, Başkan Trump’ı dünya barışı için tehdit olarak görüyor. Kim Jong-Un (yüzde 22) ve Putin (yüzde 15) oranlarında tehlikeli görünen isimler.

Trump, Kim Jong-un, Putin, Xi Jinping, Maduro
Kim dünya için daha büyük tehlike?

ABD’LİLER KAPİTALİZME OLUMLU BAKIYOR

Tüm yaş gruplarına bakıldığında, kapitalizm hâlâ ABD için en olumlu ekonomi olarak görülüyor. Çoğu Amerikan vatandaşı “kapitalist” etiketini “tarafsız” olarak algılıyor olsa da, kapitalizm ABD’de en fazla kişi tarafından “iltifat” sayılan ideoloji.

yaş gruplarına göre kapitalizm
yaş gruplarına göre kapitalizm

Öte yandan, “sosyalist” terimini yüzde 37; “Marksist” terimini yüzde 41 ve “komünist” terimini yüzde 61 oranında hakaret olarak değerlendiriyorlar.

GENÇLER EN ÇOK KENDİSİNE GÜVENİYOR

35 yaş altındaki Amerikalıların yüzde 66’sı kendilerine, yüzde 19’u topluma ve yüzde 15’i hükümete güveniyor.

ARAŞTIRMAYA KİMLER KATILDI?

“Komünizm Mağdurlarını Anma Vakfı” adındaki vakfın YouGov aracılığıyla yaptığı araştırmaya katılanlar, ABD nüfusunu temsil etmesi için seçildi. Eğitim durumlarına, aylık gelirlerine, yaşlarına, etnik kökenlerine ve cinsiyetlerine göre seçilen kişilere ortalama 10 dakika süren sorularla cevaplar toplandı. Cinsiyet oranları yüzde 51 ve yüzde 49 erkek oldu.

Z nesli (16-22 yaş), Milenyum nesli (23-38 yaş), X nesli (39-54 yaş), ”Boomers” (55-73 yaş) ve Sessiz nesil (73 yaş üstü) olarak toplamda 2 bin 100 ABD vatandaşı ile yapılan çalışma, 6-13 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ankette cevapları alınan kişilerin eğitim durumları ve etnik kökenleri şöyle:

Ankete katılanların dağılımı
Ankete katılanların dağılımı

Yorumlar kapatıldı.