İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yerel yönetimlerin en önemli ağı: Kent Konseyleri

31 Mart seçimlerinin ardından el değiştiren belediyelerin bir çoğu yolsuzluk dosyalarıyla gündeme gelirken; Toplumsal Araştırmalar ve Özgün Düşün Derneği yerel yönetimler için Yolsuzlukla Mücadele El Kitabı çıkardı.

Toplumsal Araştırmalar ve Özgün Düşün Derneği yerel yönetimler için Yolsuzlukla Mücadele El Kitabı çıkardı. Tek tek kentlere giderek hem belediye çalışanları hem sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen TÖZ yetkilileri, yolsuzluğa karşı yerel yönetimler ve yerel yönetim bileşenlerini uyardı.  Son olarak Batman ve Siirt’te yolsuzlukla mücadele ile ilgili eğitim çalışmasını yürüten dernek, katılımcılara “Yolsuzlukla Mücadele El Kitabını” dağıttı.
Dağıtılan el kitabında, özellikle Kent Konseylerinin önemine dikkat çekiliyor. Kent Konseylerinin genel işlevinin kentteki tüm paydaşları bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir ortak akıl oluşturulmasını sağlamak olduğu vurgusu yapılan kitapçıkta konseyin amaçları şu şekilde belirtiliyor:
– Kent yaşamında kent vizyonunun geliştirilmesi,
– Kent yaşamında hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi,
– Kentin hak ve hukukunun korunması,
– Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması,
– Çevreye duyarlılığın artırılması,
– Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttırılması,
– Saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerinin uygulanması.

YOLSUZLUK VAKALARI NASIL RAPOR EDİLİR
Kitapta, şeffaf ve demokratik bir yönetim için sivil toplum kuruluşlarının izleme ve raporlamaya büyük önem vermesi gerektiği kaydediliyor. Yolsuzluk vakalarının rapor edilişi de kitapta şöyle anlatılıyor: “Raporlamada, siyasi, ekonomik, bağlam ve şartlar, vakaların anlatılması, etik ihlallerin niteliği ve yapılması gereken eylemler üzerine öneriler. Hazırlanacak raporda kullanılacak dil ise, açık ve öz olmalı, hakaret içeren sözcükler yer almamalı ve tarafsızlığa gölge düşürecek politik anlam biçimlerinden kaçınılacak şekilde olması gerekir.”

KAMU HİZMETİNDE ETİK İLKELER
Kamu hizmetinde etik ilkeler ne olmalı? TÖZ, etik ilkeleri de tek tek derliyor: “Hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, çıkar çatışmasından kaçınma, hediye alma ve menfaat sağlama, savurganlıktan kaçınma, bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, mal bildiriminde bulunma.”

PANELLER DEVAM EDİYOR
TÖZ yolsuzlukla mücadele panellerine ise devam ediyor. Daha önce Kars’ta belediye eşbaşkanları, belediye birim müdürleri, Kars yerel basını ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin aktif dahil olduğu toplantı gerçekleştiren TÖZ Düşün, sonrasında Ankara’da aynı başlıkta toplantısını gerçekleştirdi. Ardından Batman’da belediye eşbaşkanları, belediye birim müdürleri, yerel basın ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yoğun katılımıyla toplantı yaparken son toplantısını ise aynı düzeyde Siirt’te gerçekleştirmişti.

Yorumlar kapatıldı.