İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hekimlerden sağlıkta şiddete karşı çığlık: Hekimlik yapmak istiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’a kadar sürecek eylem takvimi başlattı. Eylemler dizisi “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan edilen 17 Nisan’da iş bırakma ile sona erecek.

 

Sağlıkta şiddete karşı mücadele başlatan TTB, “Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamında, Emeğimizin Karşılığını Alarak Hekimlik Yapmak İstiyoruz” başlığıyla manifesto açıkladı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, açıkladığı manifestoda,
“Binlerce yıldır bu topraklarda şifa dağıtmış hekimler olarak 2020 yılına sağlık hizmetini layıkıyla yerine getirebilmek için uygun ortamın ve koşulların sağlanması talebini yineleyerek girdikleri” belirtti.

Adıyaman, 14 Mart Tıp Haftası’na giderken, Hükümet’e, Sağlık Bakanlığı’na, YÖK’e, üniversitelere ve bütün kamuoyuna “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” diye haykırdıklarını söyledi.

Adıyaman, “Şiddetsiz, toplumun sağlığını önceleyen ve hekimlerin koşullarını iyileştiren, liyakata dayalı, adalet ve hukukun var olduğu, tıp eğitiminin niteliğinin yükseltildiği, hekimlerin emeklerinin karşılığını alabildiği, sağlığın hak olarak kabul edildiği yeni bir sağlık sisteminin oluşturulduğu bir ortamda hekimlik yapmak istediklerini” dile getirdi.

BÜTÜN OLUMSUZSUZLUKLARA RAĞMEN
Adıyaman, “Sağlık ortamındaki şiddete RAĞMEN, kışkırtılmış sağlık talebine rağmen, nitelik kaybı yaşatılan tıp eğitimine ve uzmanlık eğitimine rağmen, yetersiz koşullar ve donanım eksikliğine rağmen, sevk zinciri olmamasına rağmen, performans – ciro baskısına rağmen, hukuksuz KHK’lar ve güvenlik soruşturması adı altında yaşanan keyfiliğe rağmen, gelecek kaygısına rağmen, bilim ve akıl dışı uygulamaların yaygınlaştırılmasına rağmen, etik değerlerdeki erozyona rağmen, emeklilikteki mağduriyetlere rağmen, şehir hastaneleri adlı akıl tutulmasına rağmen,  liyakatı yok sayan anlayışa rağmen, idari baskılar ve yaşatılan mobinge rağmen… Hekimlik yapmak istiyoruz!” dedi.

Meslektaşlarının teker teker öldürüldüğü, binlercesinin yaralandığı, on binlercesinin sözlü ve fiili tacize maruz kaldığı bir sağlık ortamına sessiz kalmayacaklarını belirten Adıyaman, “Sağlıktaki bu ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya, hasta- hekim ilişkisini insani boyuta taşıyacak siyasal – kültürel iklim oluşuncaya ve buna uygun sağlık politikaları tesis edilinceye kadar bu konuda mücadeleyi hep birlikte yükseltmekte kararlı olduklarınının” altını çizdi.

TTB kongresinde alınan kararla ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü’ olarak kabul edilen ve Dr. Ersin Arslan’ın öldürülme yıl dönümü olan 17 Nisan Cuma günü ülkenin bütün sağlık kurumlarında gerçekleştirilmek üzere sağlıkta şiddeti engelleme talepli GöREV-İş Bırakma eylemini sağlık hizmetinin tüm bileşenleri ile birlikte gerçekleştireceklerini ilan eden Adıyaman, şunları ifade etti:

‘MÜCADELEDE KARARLIYIZ’
“Bugünden başlayarak sağlık ortamında mücadele eden bütün uzmanlık dernekleri, sağlık sendikaları, sağlık meslek dernekleri ile birlikte bu süreci ortaklaştırmaya çalışacağız. Tüm sağlık birimlerinde, yaşamın her alanında, tüm olanakları kullanarak yapacağımız etkinliklerle ve her ayın 17’sinde yineleyeceğimiz çağrılarla 17 Nisan gününe kadar kararlılığımızı göstermeye devam edeceğiz.”

HEKİMLERİN EYLEM TAKVİMİ ŞÖYLE
11 – 31 Ocak 2020

Bölge Tabip Odaları Toplantıları: 7 Bölgede Hekimlerle Buluşma

17 Ocak 2020 ‘Sağlıkta Şiddet Sona Ersin’ açıklaması
“Birinci Basamak Sağlık Sistemi Güçlendirilsin; Sevk Sistemi Sağlansın, Acil Servislerde Acil Hastalara Hizmet Verilsin”

8 Şubat 2020 Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor

17 Şubat 2020 ‘Sağlıkta Şiddet Sona Ersin’ açıklaması
İyi Hekimlik Yapmak için Hastaya Yeterli Süre

3 Mart 2020 Şehir Hastaneleri İle İlgili Eylem ve Etkinlikler

8 Mart 2020 Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadın Hekimlerden “Size Rağmen Hekimlik Yapmak İstiyoruz” açıklamaları

15 Mart 2020 Beyaz Miting (Ankara)

11 Nisan 2020 Basın açıklaması TTB’nin Önerdiği “Sağlıkta Şiddete Karşı Yasa” Kabul Edilsin

17 Nisan 2020 Sağlıkta Şiddete Karşı İş Bırakıyoruz

Yorumlar kapatıldı.