İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AYM, ‘Sadece basın kartı olanların yıpranmadan faydalanmasını  Anayasaya aykırı’  buldu

Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin fiili hizmet süresi zammını (yıpranma) düzenleyen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili bölümünü iptal etti. İptal gerekçesi ise sadece basın kartı olanların bu haktan yararlanmaları oldu. AYM bu konuda iktidara yeni düzenleme için 9 aylık süre verdi, bu sürede yeni düzenleme çıkmaz ise gazetecilerin yıpranma hakları bir kez daha ellerinden alınmış olacak.

Bilindiği gibi gazetecilerin yıpranma hakkı da denilen fiili hizmet süresi zammı 2008 yılında 5510 sayılı yasa ile iptal edilmiş, 2013 yılında milletvekillerinin de fiili hizmet zammından yararlanması için çıkarılan yasa ile yeniden, ama kısıtlanarak çıkmıştı.

Önceki halinde gazetecilerin Basın İş Kanunu kapsamında çalışmaları yıpranmadan yararlanmaları için yeterli iken, 2013 yılında çıkarılan yasa ile yıpranma hakkı sarı basın kartı taşıma şartına bağlanmıştı.

Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre, basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışan sigortalılara çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün sayısı fiili hizmet süresi zammı olarak ekleniyordu.

‘KEYFİLİĞE İZİN VERMESİN’

Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi Anayasa’nın 13 ve 60. maddelerine  aykırı bularak iptal etti. AYM bu haktan sadece basın kartı sahibi kişilerin yararlanabileceğinin öngörüldüğüne dikkat çekerek, bunun sosyal güvenlik hakkına bir sınırlama olduğuna hükmetti. AYM kararında, yasal kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerektiğini bildirdi.

Fiili hizmet zammından yararlanacak basın kartı sahiplerinin tespitinin Basın kartı Yönetmeliğine bırakıldığını belirten AYM kararında, böylece düzenleme yetkisinin bütünüyle yürütme organına verildiğine vurgu yaptı.  Kararda, “basın kartının niteliği ile ne şekilde verileceği konusunda ve bu kartın verileceği kişilerde aranacak şartları içeren temel ilkelerin anılan hakka keyfi müdahaleyi engelleyecek şekilde kanunla açık bir şekilde ortaya konulması gerektiği”  belirtildi. Kanunda söz konusu ilkeler ve temel çerçevenin belirlenmemesinin temel hakların ancak kanunla sınırlanabileceğini öngören Anayasa hükmünün ihlali anlamına geldiğine vurgu yapılan kararda, bu nedenle ilgili hükmün Anayasa’nın 13 ve 60. Maddelerine aykırı olduğu vurgulandı.

9 AYDA DÜZENLEME YAPILMAZ İSE

AYM, bu düzenlemeyi iptal ederken, yasa koyucuya 9 aylık süre verdi. Resmi gazetede de yayınlanan karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ancak bu 9 aylık süre sonunda bu konuda yasal düzenleme yapılmaz ise  gazetecilerin yıpranma hakları bir kez daha ellerinden alınmış olacak.

Yorumlar kapatıldı.