İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yargıdan ranta dayalı imar planı değişikliğine ‘dur’ kararı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin mücadelesi ile durdurulan Togo Kuleleri’nin ardından, şimdi de Togo Kuleleri yanındaki parsel bazlı, ayrıcalıklı imar değişikliğine yargıdan ‘dur’ kararı çıktı.

Togo Kuleleriyle Başkent’teki rant düzenini ve organize imar ilişkilerini ortaya çıkaran Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent suçlarının peşini bırakmıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Togo Kuleleri’nin yanındaki Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü binasının olduğu, hukuka, kamu yararına ve planlama esaslarına aykırı, 13911 Ada, 7, 17, 18 numaralı parsellere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca resen onaylanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na dava açmıştı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi, “dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesiyle “yürütülmesinin durdurulmasına” karar verdi.

Mahkeme kararında dile getirilen, “ticaret turizm kullanım kararına ilişkin, ‘Dava konusu imar plan değişiklikleri ile kamunun mülkiyetindeki dava konusu alanın, kamusal kullanımdan özel kullanıma geçişini sağlayacak bir düzenleme yaratacağından kamu yararına aykırı olduğu” ifade dikkat çekti. Kararda ayrıca, “sosyal ve altyapı standardının düşürüldüğü anlaşıldığından, dava konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

‘KAMU HAKLARININ GASPI’

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkeme kararında yer alan ‘kamusal kullanımdan özel kullanıma geçiş sağlayacak’ cümlesinin, parsel bazlı ayrıcalıklı rantı ortaya koyduğunu söyledi. “AKP, kenti bir rant aracı haline dönüştürdü ve yerel yönetimlerdeki 25 yıllık iktidarını bu rant ilişkileri üzerinden sürdürdü” diyen Candan, Togo ikiz kuleleri ile kent suçu ve rant ilişkisinin açığa çıktığının da almtını çizdi. Candan, 2023 nazım imar planında 10 bin kez imar planı değişikliği yapıldı. Sürekli plan değişikliği ile ayrıcalıklı imar hakları tanınarak, plan değişiklikleri yeni zenginleşme aracı ve kamunun haklarının gaspı haline getirildi” dedi.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının kamu yararı adına sevindirici olduğunu da belirten Candan, “Plan değişikliklerinin en kısa zamanda iptal edilmesini” istedi.

Candan, “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kent suçlarına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra yapılması gereken hukuka uygun davranılmasıdır” dedi.

Yorumlar kapatıldı.