İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çayırhan B Termik Santrali’ne bilirkişilerden çevre ve doğa dersi

Çevre, tarım, su kaynakları ve deprem riski açısından tehdit oluşturduğu için Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin dava açtığı Çayırhan B Termik Santraline ilişkin bilirkişi raporu da Mimarlar Odası’nı doğruladı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, raporun adeta ders niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Nallıhan Kuş Cenneti’nin yakınına kurulan, ekosisteme ve doğaya büyük zararlar verecek olan Nallıhan Uluköy Karaköy Çayırhan B Termik Santrali’nin bilirkişi raporu çıktı. Bilirkişiler çevre ve doğa dersi verdi.  Ankara 6. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunulan bilirkişi raporunda,  “Çayırhan B Termik Santrali’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır” denildi.

‘TERMİK SANTRAL EKOSİSTEME BÜYÜK ZARAR VERECEK’

Bilirkişi raporunda, “Kömürün yakılması sonucu ortaya çıkan uçucu kül/cüruf flora ve fauna hiçbir zararının olmayacağına dair raporlara itibar edilmemesinin” istenmesi dikkat çekti. Termik santral projesinin, oldukça hassas bir bölgede yer aldığının belirtildiği raporda, “Termik santralin ekosisteme çok büyük zararlar vereceği, emsal yoğunluğu ile mevcut planlama alanında korunabilecek hiçbir değer (dereler, kuyular) kalmayacağı, Aladağ Çayı’nı besleyen derelerin ortadan kalkmasının Aladağ Çayı’nı susuz bırakacağı” tespitlerine yer verildi.

Termik santralin yapılması planlanan alan

‘TARIM ALANLARI SUSUZ KALACAK’ TESPİTİ

Raporda ayrıca,  “Aladağ Çayı susuz kalınca etrafındaki çeltik tarlaları veya sulu tarım alanları da susuz kalacak pirinç ve su tarım bitkileri üretimi duracak. Termik santral proje sahasının kuş uçuşu 2 bin 320 metre güney batısında Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yer almaktadır. Proje sahasının güneyinde kuş uçuşu 5,9 kilometre mesafede Nallıhan Kuş Cenneti yer almaktadır.  Plan yapılan alanın yakın çevresindeki alanların korunması ve sürdürebilirliği sadece proje/plan bölgesi içinde değil tüm Türkiye için önemlidir. Plan açıklama raporunda hiç bahsedilmemesi planlama ilkelerine uygun bulunmamıştır.  Uluköy’de tarımsal faaliyetler ile uğraşan insanların batı yönünden doğu yönüne ulaşması konusunda planlamasının hiçbir öneri getirmediği görülmektedir” değerlendirmesi de dikkat çekti.

Termik santralin yapılması planlanan alan

‘DEPREM DİKKATE ALINMAMIŞ’

Raporda, dava konusu planlama alanının plan açıklama raporunda alan ve yakın çevresi için depremsellik konusunda hiçbir araştırma yapılmadığı da belirtildi. Raporda şu vurgu dikkat çekti:

“En yakın yerleşim yeri olan ve 110 metre kuş uçuşu mesafesinde Uluköy Mahallesi olduğu, bir yerleşime bu kadar yakın bir mesafede termik santralin olmasının yaşam kalitesini azaltacağı açıktır.  Santrale 110 metre uzaklıkta bir yerleşim olmasına karşın çözüm önerisi veya müdahale biçimi de plan açıklama raporlarında yer almamaktadır”.

Bilirkişi raporunda adeta ders verir gibi şu değerlendirme yapıldı:

“Dava konusu planın, plan açıklama raporu ekolojik sorunlardan ve müdahalelerinden uzak durduğu gibi depremsellik konularına da yaklaşmamıştır.  Ancak termik santrallerin kullandığı ve deşarj ettikleri su normal derecesini aşarak farklı bir sıcaklık dengesi oluşturmaktadır. Bu durum canlılar üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Ayrıca kömürün yanması sonucu kömürde bulunan bazı mineral maddeler yanmamakta ve uçucu kül olarak havaya salınması sonucu hava kirliliği oluşmaktadır.  Dava konusu alan bir ekosistemin içinde yer almaktadır.”

Termik santralin yapılması planlanan alan

‘YABAN HAYATI VE KUŞ CENNETİ’ UYARISI

Yaban hayatı geliştirme bölgesi, Kuş Cenneti, Aladağ Çayı ve çevresi, Sarıyer Barajı hepsi aynı ekosistemin parçasıdır. Aynı zamanda Uluköy yerleşmesinin yerel ekonomisinin de olumsuz etkileneceği görülmektedir. Sonuç olarak dava konusu planlarda çevresel değerler göz önüne alınmamış, plan açıklama raporunda gerekli araştırmalara yer verilmemiştir. Araştırma yapılmadığı için çevresel riskler de yeterince değerlendirilememiş, müdahale biçimleri (plan kararı) üretilememiştir”.

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çayırhan’da kurulması planlanan B Termik Santralına ilişkin açtıkları davada gelen bilirkişi raporunun, adeta ders niteliğinde olduğunu söyledi.

Tezcan Karakuş Candan

CANDAN, ‘RAPOR DERS NİTELİĞİNDE’

Dava konusu plan açıklama raporunda Kuş Cenneti’nden bahsedilmediğini, ayrıca diğer flora ve fauna özellikleri yer almadığı gibi müdahale biçimlerinin de bulunmadığını, bunların bilirkişi raporda da yer aldığını söyledi. Türkiye’de sismik aktivitelerin arttığı sismik boşlukların oluştuğu bir dönemde planlama araştırmasının çok daha ayrıntılı yapılması müdahale biçimlerinin de ayrıntılı belirlenmesi gerektiğine raporda yer verildiğini de kaydeden Candan, depremin de dikkate alınmadığını, hatta dava konusu planlama alanının, plan açıklama raporunda planlama alanı ve yakın çevresi için depremsellik konusunda da hiçbir araştırma yapılmadığını, planın açıklama raporunun depremsellik başlığı altında kullanılan haritanın dahi Ankara il geneli deprem kuşakları haritası olduğunu söyledi. Raporu değerlendiren Candan, “Oysa hem dava konusu ile ilgili araştırma raporlarında hem bilirkişi heyetinin sunduğu haritalarda fay hatlarına ulaşmanın mümkün olduğu görülmektedir. Plan açıklama raporunda faylar ve yaratacağı riskler konusunda hiçbir değerlendirme bulunmamaktadır. Araştırma yapılmasının önemi ve gereği dava konusu planlama sürecinde göz ardı edilmiştir” dedi.

Yorumlar kapatıldı.