İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na; ‘Eksiklikler giderilsin, önlemler artırılsın’

Koronavirüs salgınında hasta sayısı artıp, bir de ölüm gelirken, süreci yakından takip eden TTB Sağlık Bakanlığı’na yeni bir yazı yazarak, “malzeme eksikliklerinin giderilmesi,  sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını” istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs nedeniyle bir kişinin ölümü ve vaka sayısının 98 olduğuna ilişkin açıklamasının ardından ülke genelinde tedirginlik daha da arttı. Süreci yakından takip eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise salgın nedeniyle artan malzeme eksikliğine ve sağlık çalışanlarının korunması için önlemlerin artırılmasına dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya bugün gönderilen yazıda, hem kamu sağlık sektöründe, hem özel sağlık sektöründe sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin yeterli olmadığı yönünde yakınmalar  ve koruyucu malzeme eksikliği hatırlatıldı.

Sağlık kurumlarındaki çalışma düzenlerinin yeni duruma göre ayarlanması gerektiğine yer verilen yazıda, sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesinin sağlanması ve Covid-19 şüphesi olan her olguya test yapılabilecek duruma getirilmesi istendi.

‘HASTANE YÖNETİMLERİ SORUMLULUK ALMALI’

TTB’nin Sağlık Bakanlığı’ndan hastaneler için şu taleplerde bulundu:

“- Kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan sıkıntı bir an önce giderilmeli, nöbet giysilerinin temizliği ve temininde hastane yönetimlerinin sorumluluk almaları sağlanmalıdır.

– Bakanlığınızca, muayene ve girişimin düzeyine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların hastane yönetimleriyle paylaşılması ve bu malzemeler olmadan çalışmanın yasak ve uygunsuz olduğunun hastane yönetimlerine iletilmesi önemlidir.

ÖZEL HASTANELERİN RUTİN İŞLEYİŞ ISRARI

– Özel hastaneler başta olmak üzere kimi hastanelerin hala tanı ve tedavi süreçlerini CoVID-19 sorunu öncesindeki rutin işleyişle yürütmekteki ısrarı kırılmalıdır.

– Elektif ameliyatlar ilk aşamada Nisan ayı sonuna kadar durdurulmalıdır.

– Polikliniklerin çalışma biçimleri yeniden düzenlenmeli, MHRS üzerinden verilen randevularda süre 20 dakikada bir olarak ayarlanmalı, diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde CoVID-19 poliklinikleri açılmalı, ‘olası olgu’ tanımı yerli olguları içerecek şekilde genişletilerek hekimler tarafından kuşku duyulan her olguya test yapılabilmelidir.

– İvedi olarak bütün yurttaşlara tanı/tedavisi acil veya yaşamsal olmayan durumlar için sağlık kuruluşlarına başvuru yapmamaları çağrısında bulunulmalı, bu bağlamda yurttaşların Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme ve danışma hatlarını daha yaygın kullanması sağlanmalıdır.

– Acil servisler hekim ve sağlık çalışanı açısından desteklenmelidir.

–  Özel hastaneler de dahil olmak üzere yoğun bakım yatak sayısının olası ihtiyaç artışını karşılayabilmesi için palyatif bakımın yeterli olabileceği hastaların triyajını da içeren rasyonel stratejiler geliştirilmeli, yoğun bakımların yatış/çıkış ölçütleri dikkatle izlenmeli, kişi başına düşen erişkin yoğun bakım sayılarındaki bölgesel/il bazlı eşitsizlikler giderilmeli ve yoğun bakımların kullanımına özen gösterilmelidir.”

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İÇİN TALEPLER

Türk Tabipleri Birliği birinci basamak sağlık kuruluşları olan Aile Sağlığı Merkezlerinde de çalışma biçimlerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Aile Sağlığı Merkezlerinde 08.00-12.00 saatleri arasında aşılama, gebe-bebek takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri, 13.00-15.00 saatleri arasında rutin hasta muayene ve kontrol hizmetleri sunulmasını öneren TTB, 15.00-17.00 saatlerinin de günlük raporların tutulması, eğitim çalışmaları ve temizlik faaliyetleri için ayrılmasını istedi.

TTB’nin yazısında, “Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımlar ivedi olarak karşılanmalı; merkezlerin temizliği il sağlık müdürlükleri tarafından sağlanmalı; işyeri hekimlerinin kişisel koruyucu donanımları işverenler tarafından sağlanmalı, bu konuda yaşandığını bildiğimiz eksikliklerin giderilmesi için Çalışma Bakanlığı ile görüşülmelidir” denildi.

Yorumlar kapatıldı.