İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TTB, ‘Sağlık Çalışanları için önlem alınmalı’

TTB COVID-19 İzleme Grubu, pandemi ile ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının tamamının görevlerini sağlıklı yapabilmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını isteyerek; “Kendisini ve bakım verdiği hastayı korumak için mutlaka kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalıdır” dedi.

Koronavirüs salgını giderek sağlıkçıları da tehdit eder boyutlara gelirken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Grubu, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (KKD) gereği sağlıkçılar için mutlaka kişisel koruyucu önlemlerin alınmasını istedi.

TTB COVID-19 İzleme Grubu yaptığı açıklamada, pandemi ile ön saflarda mücadele yürüten sağlık çalışanlarının ve dolayısıyla hizmet verdikleri hastaların sağlığı için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Açıklamada, “Sağlık personeli hizmet verirken, kendisini ve bakım verdiği hastayı korumak için mutlaka kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalıdır” denildi. Açıklamada, “Sağlık çalışanlarının kullanacakları KKD yapılandırılması için COVID-19 mücadelesini halen sürdüren ve diğer ülkelere göre başarılı görünen ülke deneyim ve önerilerinin temel alınmasının, sürecin daha başarılı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağı” vurgulandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ STANDARTLARI BAZ ALINMALI’

Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO)  ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) önerdiği minimum standartlara, 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’na ve Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği’ne uygun kişisel koruyucu donanım temininin gerekli olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının ve sağlık kuruluşlarının rolünün aksamaması ve salgınla mücadelenin etkinliğinin azalmaması için sağlık çalışanlarının KKD’leri ile ilgili önlemlerin alınması istendi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Alınması istenen önlemler şöyle sıralandı:

* DSÖ  “COVID-19 için kişisel koruyucu ekipmanların rasyonel kullanımı” başlıklı bir rehber yayımlamış ve hastalığın tanı tedavi ve incelenme sürecinde sağlık personelinin kullanması gereken KKD standartlarını belirlemiştir. Sağlık personelinin COVID-19 hastalığı bağlamında kullanacağı KKD, DSÖ’nün hazırladığı standartlara uygun biçimde birime, personel türüne ve faaliyete göre gerekli ve yeterli sayıda sağlanmalıdır.

* Damlacık yolu ile bulaştığı belirlenen enfeksiyonun ek olarak hava yolu ile bulaştığı yönünde de bazı görüşler var. Bu nedenle özellikle kullanılacak maske seçiminde bu göz ardı edilmemeli, KKD ekipmanlarına yönelik yeterli stok oluşturulmalı ve kullanımına yönelik planlama yapılmalıdır.

* Hizmet verirken standart koruyucu önlemler mutlaka alınmalı ve ek olarak hizmetin türüne göre önlemler artırılmalıdır.

*  Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’nda her bir sağlık personeli için asgari malzemeler belirtilmiştir. Ancak cerrahi/tıbbi standartta olmayan pamuklu maskeler yüzde 97 geçirgen iken, tıbbi standarda uygun cerrahi maskeler yüzde 44 ve kompleks maskeler ffp2 yüzde 1-5, ffp3  yüzde 0-1 düzeylerinde geçirgendir. Bu nedenle Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte  belirtildiği şekilde 4. Derece risk altında çalışan sağlık hizmetlilerinin bu planda belirtilen malzemelerin ve türlerinin yeterli olmayacağı günümüzde aşikârdır. Buradan yola çıkarak ilk planda her sağlık personeline aşağıdaki malzemenin temini şarttır:

– Evde ve ayaktan bakım verilen alanlarda; gerektiğinde kullanmak üzere ffp2/n95 tipi maske (en az iki maske/gün),  cerrahi maske (yeterince) ve sıvı sabun ve/veya alkol bazlı el antiseptiği

– Yataklı birimlerde (COVİD-19 hastaların bulunmadığı); gerektiğinde kullanmak üzere ffp2/n95 tipi maske (en az dört maske/gün), cerrahi maske (yeterince)  steril olmayan eldiven (yeterince) ve sıvı sabun ve/veya alkol bazlı el antiseptiği

– Yataklı birimlerde (COVİD-19 hastaların bulunduğu); bu alanda çalışan her personele yeterince tam kapalı yüz koruyucu veya göz koruyucu (EN166), koruyucu kıyafet (EN14126), steril olmayan eldiven , steril eldiven, ulusal EN 149 valvsiz ffp tipi maske, cerrahi maske,  tek kullanımlık önlük  ve sıvı sabun  ve/veya alkol bazlı el antiseptiği

KKD özelinde gereken doğru kullanım, kullanım süresi ile kullanım ihtiyacının saptanarak devamlılığı sağlayacak risk gruplarına göre dağıtım planı ve etkin kullanmaları sağlanmalıdır.

MALZEMELER YAKLAŞIK 12 HAFTA YETMELİ

* Yaklaşık 12 hafta yetecek kadar malzemenin temin edilmesi gerekmektedir. Bunun için malzeme tükenme hızları her sağlık birimi bazında kullanım miktarları stok ve tahmini tükenme periyodları da gözetilerek bilimsel kabul görmüş (Personal Protective Equipment (PPE) Burn Rate Calculator) hesaplamalar yapılmalıdır.

* Sağlık kurumlarında COVID-19 servisleri ayrılmalı, yoğun bakım vb müdahale alanlarında, deneyim raporlarında örnekleri paylaşılan ve risk almamaya dayalı sürekli izlenen uygun kullanımı desteklenen üç aşamalı bir yapı oluşturulmalı ve temiz alan ile kirli (kontamine) alan birbirlerinden ayrılmalıdır.

‘SAĞLIK PERSONELİ MALZEME EKSİKLİĞİ KAYGISI DUYMAMALI’

* Alanlar arasında geçiş durumlarında KKD malzemelerinin giyilip çıkartılması gerektiğinden malzeme hesaplanması, depolanması ve dağıtımında bu durum da göz önüne alınmalıdır.  Sağlık personelinin malzeme eksikliği kaygısının duymamasını sağlayacak şekilde birimlerde KKD dağıtımı birim sağlık personeli kontrol ve sorumluluğunda yapılmalıdır.

* Risk grubunda olan sağlık çalışanları (kronik hastalığı olanlar vb) için en üst düzeyde etkin KKD korunma sağlanmalıdır ve olası hastalarla karşılaşılmayan, geri planda planlama, danışma, telefon yönlendirme gibi görevlere çekilmeleri gerektiği göz ardı edilmemelidir.

Yorumlar kapatıldı.