İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Abdi İpekçi Parkı ‘park’ olarak kalacak!

Abdi İpekçi Parkı’nın ticari yapılanmaya açılmak istenmesine yargı “dur” kararı verdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan: İtirazımızın kabul görmüş olması sevindiricidir. Parkın ihtiyacı olan şey bakımdır.

Abdi İpekçi Parkı’nın lokanta, büfe, kafeterya, güvenlik, muhtarlık ve taksi durağı ve benzeri yapılar yapılarak ticari yapılanmaya açık hale getirilmek istenmesine Mimarlar Odası Ankara Şube’nin itirazı engel oldu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kararın sevindirici olduğunu belirtti.

Birinci derece sit alanı olan Abdi İpekçi Parkı, hazırlanan plan ile ticari yapılaşmaya açılıp, parkın içerisine lokanta, büfe, kafeterya, güvenlik, muhtarlık ve taksi durağı ve benzeri yapılar dikilecekti. Söz konusu planı yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin itirazı kabul edildi.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, parkın ticari yapılaşmaya açılmasını öngören İmar Planı hükümlerini iptal etti. Mahkeme, gerekçesinde söz konusu plan ve plan hükümlerinin kamu yararına, şehircilik ilke ve esaslarına ve mevzuata aykırı olduğunu bildirdi.

Mahkeme kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ankara yeşil kuşak aksı üzerinden önemli bir nirengi noktası, aslında birinci derece sit alan karakterinde olan Abdi İpekçi Parkı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Valiliği ilgili kurumları tarafından yapılmış olan Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ve plan hükümlerinin son derece tehlikeli ve yapılaşma tehdidi altında bulunduğu ve Abdi İpekçi Parkı üzerinde farklı tasarrufların olduğu yönünde açık bir müdahale olması üzerine açmış olduğumuz davada, yargı bir kez daha haklı buldu ve planı iptal etti” dedi.

ABDİ İPEKÇİ PARKI YAPILAŞMAYA AÇILAMAZ

Parkın yapılaşmaya açılamayacağının altını çizen Candan, Abdi İpekçi Parkı’nın ihtiyacı olan şeyin bakım ve sınırlarla kuşatılmış Sıhhiye Meydanı ile kucaklaştırılması, Kurtuluş Parkı’na uzanan sürekliliğinin sağlanması olduğunu ifade etti. Candan, ’Başkent Ankara’nın geleceğe taşınması yönünde yapılan tüm planlamalarda yeşil kuşak planları için gerçekleştirilmiş olan uzun uğraşlar ve analizler sonucunda ortaya çıkan bu planlamalarda,  özellikle kentsel makroform içindeki büyüklüğü, maliyet, makro ölçek, yoğunluk ve mekân standartları arasındaki dengeyi kurma anlamında önemlidir. İptal edilen planda yer alan etkileşim geçiş bölge sınırlarının da yetersiz olduğu yönünde yapmış olduğumuz itirazımızın kabul görmüş olması sevindiricidir” dedi.

Yorumlar kapatıldı.