İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hekimlerin sağlıkları da özlük hakları da tehdit altında

Koronavirüs ile mücadele başta hekimler, tüm sağlık emekçilerinin özverili çabaları ile devam ederken, TTB, hekimlerin sağlıklarının da özlük haklarının da tehdit altında olduğunu bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hekimlerin hem sağlıklarının hem de özlük haklarının tehdit altında olduğunu belirterek, özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışan hekimlerin sorunlarının hızla çoğaldığına dikkat çekti.

‘NELERİ TESPİT ETMİŞTİK, TALEPLERİMİZ NEYDİ?’

TTB, 5 Nisan’da yaptıkları açıklamada özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin COVID-19 salgını nedeniyle yaşadıkları sorunları kamuoyunun gündemine taşıdıklarını hatırlattı.

Açıklamada, o tarihte, “özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin ücretlerinin gecikmeyle ödendiği, birçok hekimin ücretsiz izne gönderildiği, sabit ücret almayıp sadece hakediş esasına göre ücretini alan hekimlerin gelirlerinin çok azaldığı, çoğu muayenehanenin çalışmasına ara vermek zorunda kaldığı halde sabit giderlerini ödemek durumunda oldukları tespitlerine yer verdikleri” hatırlatıldı.

O açıklamada, “Gecikmiş ücretlerin ivedilikle ödenmesi, ücretsiz izne çıkmaya zorlamaların engellenmesi, isteyen hekimlerin kamu hastanelerinde istihdamının önünün açılması, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirlerinin ve özlük haklarının güvence altına alınması; muayenehanelerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri, salgın dönemine ilişkin vergi ve sigorta primlerinde muafiyet ve/veya öteleme benzeri desteklerin sağlanması, ekonomik olarak zor duruma düşenlerin talepleri halinde zorunlu faturaları ve kredi kartı borçlarının faiz işletilmeden ertelenmesinin” talep edildiği hatırlatıldı.

SÜREÇ İLERLEDİKÇE SORUNLAR AĞIRLAŞMAKTADIR…

Aradan sadece 5 gün geçmesine rağmen COVID-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik krizin hekimlerin üzerinde etkisini daha yoğun hissettirdiği, aynı sorunların artarak sürdüğü aktarılan açıklamada, “Birçok hastanede hekimlerin yarısından fazlasının ağır derecede hak kaybına uğradığı” vurngulandı.

Açıklamada, “Öte yandan, muayenehanelerinde çalışan hekimler her geçen gün hem kendilerinin hem de ekip arkadaşlarının gelecekleri adına umutlarını daha fazla yitirmektedir. Süreç uzadıkça bazı muayenehanelerin kapanmak zorunda kalması kaçınılmaz olacaktır” uyarısı yapıldı.

SORUN ACİLDİR, ÇÖZÜM ERTELENEMEZ!

Hastalık ve ölüm riski en yüksek grup olan hekimlerin salgına karşı mücadele verirken ekonomik güçlük içine düşürülmelerinin kabul edilemeyeceğinin altı çizilen açıklamada, “Pandemiye karşı verilen mücadele kamu-özel ayrımı yapılmadan topyekün ve kamusal bir perspektifle yürütüldüğü ölçüde başarılı olacaktır. Sağlık Bakanlığı özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin yaşadığı bu sorunlara ivedilikle çözüm getirmelidir”uyarısı yapıldı

TTB açıklamlasında şu talepler sıralandı:

“- 5 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda dile getirdiğimiz öneriler dikkate alınmalı,

Pandemi bahanesiyle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretlerinin düşürülmesine göz yumulmamalı,

– Ücretsiz izne çıkarma ve daha düşük ücretle kısmi zamanlı çalışma uygulamalarına engel olunmalı,

– Özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirleri güvence altına alınmalı, ücretlerinin kamu hastanelerindeki meslektaşlarından daha az olmamasını garanti edecek yasal düzenlemeler yapılmalı,

– Salgınla mücadele kapsamında açıklanan ekonomi paketlerinde muayenehanelerin ve özel laboratuarların yaşadığı sorunları hafifleten çözümlere yer verilmeli,

– Mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin salgın süresince vergi ve sigorta primlerine yönelik muafiyet ve/veya öteleme benzeri desteklerden, personelleri için kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri sağlanmalı, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları faiz işletilmeden ertelenmeli,

– Bazı özel sağlık kuruluşlarında hâlâ devam eden kişisel koruyucu ekipman eksikleri bir an önce giderilmelidir.”

Yorumlar kapatıldı.