İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Düşünce suçluları koronavirüse de mahkum edildi…

Siyasi mahkumları kapsam dışı bıraktığı ve “örtülü af” getirdiği gerekçesiyle tartışmalara neden olan yeni infaz düzenlemesi muhalefet partilerinin tüm itirazlarına karşın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. 70 maddeden oluşan düzenleme ile yaklaşık 90 bin mahkumun tahliye edilmesi bekleniyor. Ancak bu yasadan düşünce yararlanamayacak…

Kamuoyunda af yasası olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesine başlanan infaz yasasında ve çeşitli yasalarda değişiklik getiren teklif Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Meclis çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf tutularak teklifin görüşmelerini hafta sonu da sürdürdü, görüşmeler dün gece geç saatlerde sonar erdi. Muhalefet partileri görüşmeler esnasında söz konusu düzenlemeyi; eşitlik ilkesine aykırı olduğu, “özel af” niteliği taşıdığı ve  düşünce suçlularını kapsamadığı gerekçesi ile eleştirdi. 7 gün boyunca Meclis Genel Kurulu’unda süren görüşmelerin ilk günü CHP’li ve HDP’li vekiller düzenlemeyi Meclis sıralarına vurarak ve ellerindeki dövizlerle protesto etmiş, görüşmeler sırasında sık sık gerginlikler yaşanmıştı.

Çok tartışılarak yasalaşan infaz düzenlemesinin bazı önemli maddeleri ise şöyle:

– İnfaz hakimliğinin görevleri arasına Cumhuriyet Savcısının görev ve tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleme görevi  eklendi.

– İnfaz Hakimliği Kanunu ve diğer kanunlala verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her il merkeziyle bölgelerin iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak HSK’nın olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığı tarafından İnfaz Hakimliği kurulabilecek.

YÜZE KEZZAP ATMA CEZASI ARTIRILDI

– Kasten yaralama suçunun canavarca his saiki ile işlenmesi, suçun nitelikli halleri arasına alınacak. Suçun canavarca hisle işlenmesi halinde cezadaki artırım miktarı yarı oranı yerine bir kat olacak. Örneğin yüze kezzap atarak yaralama suçunda ceza artırım miktarı bir katı oranında uygulanacak.

10 yıl ve daha fazla cezaya mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenne suçlar, uyuşturucu madde ticareti suçlarından mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları infaz hakiminin onayından sonra uygulanacak.

HAMİLE KADINLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

– Hamile olan ya da doğum yaptığı tarihten itibaren 6 ay geçmemiş olan kadınlar hakkındaki hapis cezalarını 6 aylık geri bırakma sınırı 1 yıl 6 ay olarak değiştirildi. Zorunlu durumlarda infaza verilen 6 aylık süre de 1 yıl olarak değiştirildi.

– Açık ceza infaz kurumunda bulunup kurum dışında çalıştırılan hükümlülerin çalışma süresi, denetimli serbestlikten faydalanma sürelerine eklenecek. 2 ay süreyle kurum dışında çalışan hükümlünün 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 1 yıl 2 aya çıkacak ve infazına 1 yıl 2 ay kala denetimli serbestliğe ayrılabilecek.

– Hükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan 62’nci maddedeki şartları taşıyan yayınlardan yararlanabilecekler.

– Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda izinden dönemeyen ya da geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK KOLAYLAŞTIRILDI

– Kasten öldürme, terör örgütlü suçlar ve bu şekilde işlenen uyuşturucu suçları, cinsel dokunmazlığa karşı suçlar dışında kalan suçlarda hükümlü aldığı cezanın yarısını cezaevinde geçirecek. Bu cezanın 5’te 1’ini de denetim serbestlik ile geçirecek.

– 30 Mart 2020’den önce işlenen suçlarda denetimli serbestlik 3 yıl olarak uygulanabilecek. Bu uygulamadan; kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar yararlanamayacak. Bu suçlar dışında cezasının bitimine 3 yıl kalanlar denetimli serbestlikten yaralanabilecek.

– Hükümlünün rızası alınarak kendisine ait elektrdnik cihazlar üzerİnden takibi sağlanabilecek.

YAŞLILAR VE AĞIR HASTALAR

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin, koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürelerde azami süre sınırına bakılmaksızın denetimli serbestlik uygulanacak. ‘İyi halli’ olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkında da bu süreler geçerli olabilecek. Hükümlü hakkında denetimli serbestlik uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia edilen ve cezasının alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma başlatılması halinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hakimince, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek. İnfaz hakimi, soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının, denetimli serbestlik uygulanarak devam etmesine karar verecek.

Teklifle, 30 Mart 2020’ye kadar işlenen suçlar bakımından tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacak. Denetimli serbestlik için iyi halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Ocak 2021’de uygulanmaya başlayacak. Hükümlünün Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurma süresi, Covid-19 nedeniyle 5 gün yerine, 1 Ocak 2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacak.

KAÇAKÇILAR DA SERBEST KALACAK

– Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda değişikliğe gidilerek yalnızca soruşturma evresinde yararlanılabilen etkin pişmanlıktan, suçun kovuşturma evresinde de yararlanılabilecek.

– Meslek yüksekokullarının adalet veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanlarından mezun olanlara da atanmada öncelik verilecek.

Teklife yönelik eleştirilerin bazıları ise şöyle:

‘GECE YARISI OPERASYONU’

Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam alamayan gazeteler cezaevine giremeyecek. Başka bir değişiklik ise, açık cezaevinde bulunan mahkumlardan koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalanların cezalarının denetimli serbestlikte infaz edilecek olması. Teklifin ilk metninde denetimli serbestliğin cezaların 5’te 1 oranında uygulanması planlanıyordu.

TUTUKLU 6 GAZETECİ KAPSAM DIŞI

Teklifin ilk halinde Türk Ceza Kanunu’ndaki üçte iki olan infazı, yarı oranına indiren düzenlemeye, yapılan değişiklikle istisna hükümler getirildi. Aynı maddede Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) karşı işlenen suçlarda da mevcut kanunda üçte iki oranı korunacak. Teklifin ilk metnine göre bu oran 1/2 oranındaydı.

Muhalefet partili vekiller bu değişikliği “gece yarısı operasyonu” olarak nitelendirdiler. Bu değişiklik ile cezaevinde bulunan ve MİT Kanunu’na karşı suç işledikleri iddia edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç, Murat Ağırel gibi isimler infaz indiriminden yararlanamayacak.

Bu düzenleme vekiller tarafından, “Hırsız çıkacak, gaspçı çıkacak ama düşüncesini yazan içeride olacak. Kişiye özel yasa getirdiniz, Gazetecilerin cezaevinde daha fazla kalmalarını sağladınız. Kişiye özel hukuk yarattınız. Adil yargılanma hakkını, eşit infaz ilkesini ihlal ettiniz” diye eleştirildi.

‘SALGIN CEZAEVLERİNE DE SIÇRADI’

Öte yandan Adalet Bakanlığı cezaevlerinde koronavirüs vakalarının olduğunu kabul etmesine rağmen düşünce suçlularının, gazetecilerin infaz indiriminden yararlanamaması muhalefet partilerinin vekilleri tarafından “zalim , vicdansız infaz yasası Ak Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. 18 saat komisyonda sabahlara kadar mücadele ettik,7 gün kesintisiz genel kurulda direndik, sayısal çoğunlukla kazandılar. Ama aslında kaybettiler, milyonlarca mazlumun nezdinde, vicdanda kaybettiler” denilerek eleştirildi.

Yorumlar kapatıldı.