İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağlık çalışanlarından ortak 1 Mayıs açıklaması ‘Hem virüsle hem sistemle mücadelemiz sürecek’

Sağlık meslek örgütleri, 1 Mayıs öncesi yaptıkları açıklamada, “Hem virüsle hem sistemle mücadelemiz sürecek” mesajı verdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık İş), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER) adına yapılan ortak açıklamayı SES Eş Başkanı Gönül Erden okudu.

Erden “Covıd-19 salgını, ölüm ve hastalanma korkusunu yakından yaşatarak sağlık hizmetine erişimin hiçbir bariyere takılmadan ücretsiz biçimde erişilmesi gereken bir hak olması gerektiğini herkese fiilen göstermiş oldu. Koruyucu sağlık hizmetlerini, birinci basamağı yok sayan anlayışın, emek sömürüsüne dayalı işletmeleşmiş kamu hastaneleri ile gösterişli binalara ve otelciliğe odaklı özel hastane sektörünün COVID-19 salgınında nasıl anlamını yitirdiğini, yok hükmünde olduğunu hep birlikte yaşadık, gördük” dedi.

Salgına rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hız kesmediğini belirten Erden, “Sağlık çalışanlarının emeğini değersiz gören adaletsiz ve hakkaniyetsiz ücretlendirme yöntemleri, sağlık işçilerini yok sayan döner sermaye ödemeleri,  özel sağlık kurumlarında ücretsiz izin adı altında fiilen gelirsiz ve işsiz bırakılmamız, muayenehanelerde hem hekimin hem de sağlık personelinin sıkıntılarının görmezden gelinmesi, iş ve atama bekleyen yüzbinlerce sağlık bilimleri mezununun, hukuksuz KHK’lar ya da güvenlik soruşturmaları ile meslekleri ellerinden alınan sağlık çalışanlarının salgın ortamında bile gündeme getirilmemiş olması,  bizlerin 2020 1 Mayısında mücadele başlıklarımızı talep, öneri ve beklentilerimizi oluşturuyor” değerlendirmesi yaptı.  Erden şunları söyledi:

“Emeğin haklarını alabildiği, salgınsız ve sömürüsüz bir dünyada 1 Mayısları bayram olarak kutlayacağımız günlerin inancıyla, sağlık emekçileri olarak hem COVID-19 virüsüne hem de emeğimizi yok sayan, haksız ve hukuksuz bu sisteme karşı mücadelemize devam edeceğimizi duyurmak istiyoruz.”

Yorumlar kapatıldı.