İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden ülke yönetimlerine koronavirüs çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) iki raportörü, ulusal politika yapıcıları ve uluslararası kurumları, “hem virüsü, hem de krizi yenmek için” birlikte hareket etmeye ve bunun için toplumun kırılgan kesimlerini korurken, ekonomiyi de yeniden rayına oturtacak güçlü bir siyasi iradeyle müdahale etmeye çağırdı.

OECD raportörü Georgios Katrougkalos (Yunanistan, UEL – Birleşik Sol Grubu) ve sosyo-ekonomik eşitsizlikler raportörü Selin Sayek Böke (Türkiye, SOC – Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu) ortak açıklamalarında: “Koronavirüsün küresel düzeyde yayılması salgının kontrol edilmesi için olağanüstü tedbirlerin alınmasına yol açtı. Ulusal politika yapıcılar bir yandan sağlık krizini hafifletmek için mücadele ederken, aynı zamanda sağlık sistemlerini iyileştirmeli, hızlı ve kapsayıcı bir ekonomik toparlanmayı elde etmeli, sürdürülebilir büyümeyi desteklerken sosyo-ekonomik hakları korumalı” dediler.

OECD’nin, politika yapıcılara yol gösterecek önemli veri ve analizler sağladığını belirten raportörler,  devletlerin politikalarını belirlerken bu somut kanıta-dayalı analizleri ve verileri mutlaka göz önünde bulundurmaları gerektiğine dikkat çektiler.

Raportörler, en iyi sonuçları elde etmek için, vergi ve maliye politikalarının, öncelikli alanlar olan sağlık, ticaret, sosyal ve işgücü piyasası politikalarını daha iyi desteklemesi gerektiğinin de altını çizdiler.

Raportörler aşağıda sıralanan tavsiyeleri öncelik olarak ortaya koydular:

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

-Düşük gelirli hanehalkları, bağımsız ve iş güvencesi olmadan çalışanlar başta olmak üzere tüm çalışanlara doğrudan gelir desteği sağlanmalı (sınırlı bir süre ), sosyal refah ödemeleri geliştirilmelidir.

-İşsizlik sigortası gibi sosyal güvencelerin kapsayıcılığı ve süresi arttırılmalıdır.

-Sağlık ve diğer acil ihtiyaç duyulan sektörlerdeki çalışanlara vergi muhafiyetleri uygulanmalıdır.

-Temel ihtiyaç tüketim malları ile hizmetlerinde vergiler düşürülmelidir.

-İşveren ve kendi hesabına çalışanların sosyal güvenlik prim katkıları, maaş ve ücretlerden kesilen vergiler ve gerekli durumlarda hayat kurtaran elzem ithalatlardaki vergiler düşürülmeli veya ertelenmelidir.

-Yeşil enerji yatırımlarına, küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan güçlü ekonomik teşvik programları uygulanmalıdır.

-Ekonomik dalgalanmalarda gelir, tüketim ve yatırım harcamalarına istikrar sağlayacak otomatik düzenleyici vergi ve transfer ödemeleri gibi hızlı etki edebilecek müdahale mekanizma ve politikaları daha etkin kullanılmalıdır.

-Uzaktan çalışmaya yönelik politikalar desteklenmeli, kurallar ve destek mekanizmaları kurulmalıdır.

Raportörler, “Üye ülkelerin parlamentolarını ve hükümetlerini, bunun yanı sıra sosyal tarafları ve tüm sivil toplum örgütlerini, krizin en kötü etkilerini özellikle en kırılgan toplumsal gruplar için yumuşatabilmek ve böylece kapsayıcı ve sorunsuz bir toparlanmayı sağlayabilmek için OECD’nin ortaya koyduğu kanıta dayalı analizleri değerlendirmeye veya uygulamaya’’ çağırdılar.

Yorumlar kapatıldı.