İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Engelliler de salgınla mücadele sürecine dahil edilmek istiyor

Engelliler salgınla mücadele sürecine dahil edilmek ve kendilerine uygun şartlarda tedavi edilmek istiyor. Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, “Engelliler ve engelli örgütlerinin Covid-19’la mücadelenin her aşamasında istişare sürecine aktif katılımları sağlanmalıdır” dedi.

10- 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yazılı açıklama yapan Özsaygı, bu yıl söz konusu etkinliklerin salgın sürecine denk geldiğini belirterek, “Tüm Dünyada yayılan bu virüse karşı mücadelenin de evrensel olması gerektiği açıktır. Bu kapsamda tüm Covid-19 tedavisinin yaygınlaştırılmasına engellilerin sistematik olarak dahil edilmesini sağlamak için engelliliğe özgü bir takım tedbirler gereklidir” dedi.

Özsaygı açıklamasında şunları kaydetti:
“Engellilerin durumu, sağlık ve sosyo-ekonomik açılardan ivedilikle iyileştirilmelidir. Halk sağlığına ilişkin bilgilere, yaşanabilir çevre, iletişim ve teknolojiler ile mal ve hizmetlere kolay erişimleri sağlanmalıdır. Engellilerin bağımsız olarak yaşayabilmelerine imkan tanıyacak önlemler alınmalıdır. Aksi durumda onlar izole edilemez veya karantinaya alınamaz ya da sağlık ve kamu hizmetlerine diğer kişilerle eşit olarak erişemezler. Engelliler ve engelli örgütlerinin Covid-19’la mücadelenin her aşamasında istişare sürecine aktif katılımları sağlanmalıdır. COVID-19’a müdahaleye engelliliğin dahil edilmesini sağlayacak hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşturulması gerekir”.

Türkiye’de engellilere yönelik mevzuatın dağınık bir yapıda olduğunu kaydeden Özsaygı, “Engellilerin en büyük sorunlarından biri, eğitim hakkından yararlanmadır. 21 yaşından sonra örgün eğitime devam edemeyip, evlere kapanmak zorunda kalan orta ve ağır engellilerin sorunları mutlaka dikkate alınmalıdır. Savunmasız insanların güçlendirilmesi eğitim ile mümkündür. Güvenli okullarda yaşam boyu öğrenme programları gerçekleştirilerek, engellilerin beceri düzeyi arttırılmalıdır. Çalışabilecek durumda olan engellilerin işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 35.4, kadınlarda yüzde 12.5, toplamda ise  yüzde 22.1’dir. İş yaşamındaki engelli çalıştırma kotalarının artırılmasını bir yana bırakalım mevcutlar bile kullandırılmıyor.

MÜCADELE OLMADAN HAK KAZANILMAZ

Özsaygı açıklamasında şunları kaydetti:
“Engelli bireylerin çalışma hayatına katılabilmeleri, özellikle devletin işverenlere ve toplumun diğer kesimlerine yönelik engelli bireyi tanıma, iletişim kurma, engelli bireyin ihtiyaçlarını anlama ve ihtiyaçlarına uygun düzenlemeleri yapabilme konularında eğitici çalışmalar ve yayınlar yapması oldukça önemlidir. Mücadele edilmeden hiçbir hak kazanılmaz. Hak almanın yolu güçlü ve birlikte mücadeledir.”

Yorumlar kapatıldı.