İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Covid-19 konulu bilimsel çalışmaların engellenmesine TTB’den tepki

Araştırma yapacakların, etik kurul iznine rağmen, araştırmaları konusunda Covid 19 Bilimsel Araştırma Kurulu’na başvurmalarının zorunlu tutulmasını TTB ve sağlık örgütleri, “bilimsel araştırmalara müdahale” olarak değerlendirerek eleştirdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “Yeni düzenleme ile bilimsel çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onayı isteniyor. Bakanlıktan bilimsel araştırmalara müdahale etmemesini talep ediyoruz” dedi.

Covid-19 ile ilgili bilimsel çalışmaların engellenmesine Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve uzmanlık dernekleri tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “Yeni düzenleme ile bilimsel çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onayı isteniyor. Bakanlıktan bilimsel araştırmalara müdahale etmemesini talep ediyoruz” dedi.

Online yapılan toplantıya TTB, Türk Geiatri Derneği, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk İmmünoloji Derneği ve Acil Tıp Derneği’nin aralarında bulunduğu çok sayıda uzmanlık derneği katıldı. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ile ilgili araştırmaları engelleme çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Sinan Adıyaman, bilim insanlarından oluşan ve bağımsız çalışan etik kurulların yapılacak araştırmaları bilimsel mevzuat çerçevesinde denetlediklerini hatırlattı. Bir bilimsel çalışmanın etik kurul onayından geçmeden yapılamadığının da altını çizen Adıyaman, yeni bir düzenleme ile araştırma yapacakların etik kurul izinleri olsa dahi Sağlık Bakanlığı Covid 19 Bilimsel Araştırma Kuruluna başvurmalarının zorunlu tutulmasını eleştirdi.

BİLİMSEL BİLGİ ÜRETME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE

Adıyaman, “Hekimlerin çalıştığı yerlere bakılmaksızın kişisel veriler gizli tutularak bilimsel araştırma yapma hakkı bulunmaktadır. Bakanlık ilk kez böylesi bir sorunla ilgili bilimsel araştırmaları kendi iznine tabi tutmaktadır” dedi. Söz konusu kısıtlamanın bilimsel ve akademik teamüllere aykırı olduğunu kaydeden Adıyaman, “Toplumların sosyal ve ekonomik geleceği bu çalışmalara bağlıdır. Bakanlığın bu uygulaması bilimsel bilgi üretme özgürlüğü adına son derece üzücüdür. Sağlık bakanlığından araştırma sürecine müdahale etmemesini talep ediyoruz” diye konuştu.

‘BAKANLIKTA TEKELCİ BAKIŞ HAKİM’

“Bakanlığın niçin böyle bir uygulamaya gittiği” yönündeki bir soru üzerine de Adıyaman, “Bugüne kadar Bakanlığa tespitlerimizi ilettik ama karşılık bulmadı. Testi pozitif hastalar ilan ediliyor ama DSÖ, PCR testi negatif olan ama klinik ve radyolojik bulguları olan hastaların ayrı şekilde tasnif edilmesi gerektiğini belirtiyor. Tamamen tekelci bir bakış var. Tüm verilen Sağlık Bakanlığı’nın hatta Bakanın elinde” değerlendirmesini yaptı. Bilim kurulunun elinde bile tüm verilerin olmadığının altını çizen Adıyaman, “Bir şema var, sayılar var, buna uymayan rakamlar çıkar mı diye korkuyorlar. Tedaviler iyi olsa bile kullanılan ilaçların gerçekten işe yaradığına dair bilimsel veri yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir müdahale yok. Bilimsel çalışmalar özgür olacak, tarafsız olacak. Bilim insanlarının elini tutarak yapamazsınız. Gerçekten Türkiye uluslararası camiada da çok zor duruma düşecek” diye konuştu.

‘ARAŞTIRMALAR GİDEREK ENGELLENİYOR

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sarp Üner de, “Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı, il pandemi kurullarıyla yaptığı toplantıda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden de izin alınmasını gündeme getirdi. Araştırmalar giderek engelleniyor” dedi. Tüm verilerin şeffaflıkla paylaşılması gerektiğini ifade eden Sarp Üner, “Hem Bakanlık yetkilileri hem bilim kurulları bizim çok başarılı atılımlar yaptığımızı söylemelerine karşılık henüz literatürde çalışmamızın olmamasını büyük bir ayıp ve kayıp olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

‘TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram da, dernek üyesi hekimlerin, hastaların tedaviye cevap durumunu not ederek veri toplamak istediklerini ve bu yönde çok merkezli bir çalışma dizayn ettiklerini belirtti. Bayram, “Her merkez isterse kendi sonuçlarını yayınlayacak ya da birlikte yayınlayabilecekti. Ancak biz etik kurul sürecini hazırlarken, başta böyle bir uygulama yokken Bakanlık tüm Covid çalışmalarının izne tabi olduğunu ve izin alınması gerektiğini söyledi. Bu kararı içimize sindiremesek de Bakanlığa başvuruda bulunduk, ancak gelen yanıtta çalışmamızın reddedildiği ifade edildi” diye konuştu.

Yorumlar kapatıldı.