İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sosyal medya teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan; tüm tepki ve tartışmalara rağmen Meclis’e gönderilen sosyal medyaya müdahaleyi getiren yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da görüşülerek yasalaştırılması bekleniyor.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında, sosyal ağlara beş aşamalı yaptırım geliyor.

Teklifle, sosyal ağ sağlayıcıları tanımlanıyor. Bir milyondan fazla izlenen ağ sağlayıcılarına temsilci belirleme yükümlülüğü getiriliyor. Temsilci bulundurma yükümlülüğüne uyulmadığı takdirde beş aşamalı bir ceza öngörülüyor.

TEMSİLCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Teklife göre, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na (BTK) bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, bildirimden 30 gün içinde bu yükümlülüğünü yerine getirmez ise sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

PARA VE REKLAM KESME CEZALARI

Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük yerine getirilmez ise 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ise BTK Başkanı tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ise yine BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim kararının kabül yönünde olması ve kararın uygulanmasından itibaren 30 gün içinde  bu yükümlülük yerine getirilmez ise bu kez  BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim tarafından, yüzde 50’den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliği de dikkate alınarak daha düşük bir oran belirleyebilmek söz konusu olabilecek. O durumda karara karşı BTK Başkanınca itiraz yolu ise açık olacak.

Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak.

İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI CEZASI

Sosyal ağ sağlayıcı, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi”ni gerektirecek içeriklere yönelik kişiler tarafından yapılacak başvurulara,  en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulamak zorunda. Ayrıca “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurularına ilişkin BTK’ya 6 aylık dönemlerle raporlar verilmesi zorunluluğu da var.

Cevapların 48 saat içinde verilmemesi halinde ise 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulamaması durumunda da 10 milyon lira idari para cezası öngörülüyor.

Yorumlar kapatıldı.