İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ali Kenanoğlu, ‘Çalışma hayatı neredeyse hiç denetlenmiyor’

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişlerine, odalarını boşaltmaları yönündeki talimatı Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, “çalışma yaşamının neredeyse hiç denetlenmediğine’ dikkat çekerek, “Neden buna ihtiyaç duyulduğunu?” sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Ankara Grup Başkanlığı’nda çalışan iş müfettişlerine; “odalarını boşaltmalarına” ve “evden çalışmalarına” yönelik gönderilen talimatın nedenini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu.

Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Kenanoğlu, çalışma yaşamındaki denetimsizliğe de dikkat çekti.

Çalışma Bakanlığı ve Teftiş Kurulu’ndaki isim değişikliklerine dikkat çeken Kenanoğlu, “Bakanlığın, Çalışma Bakanlığı iken de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iken de çalışma hayatının yeteri kadar denetlenmediği bilinmektedir. Ancak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı halinde dönüştürüldükten sonra çalışma hayatı neredeyse hiç denetlenmez olmuştur” dedi.

‘ODALARI BOŞALTIN’ YAZISI

Ankara Grup Başkanlığı müfettişlerinin sayısının yaklaşık 380 olduğunu ve bakanlık binası içerisinde hizmet verdiklerini kaydeden Kenanoğlu,

Avrupa İş Sağlığı Güvenliği Haftası olarak da kutlanan bu hafta içerisinde Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkanlığına gönderilen yazı ile müfettişlerin evden çalışacağı, dolayısıyla odalarını boşaltmalarının istendiğini hatırlattı. Yazıda; “Bakanlık Makamı talebi doğrultusunda Başkanlığımızca yürütülen taşınma çalışmaları kapsamında hazırlanan projelerde, Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığının evden çalışma sistemine geçeceği öngörülerek, Basın ve Halklar İlişkiler Müşavirliği ile Merkez Saymanlık personelinin yerleştirilmesi için müfettiş odalarının boşaltılması”nın istendiğine atıf yapan Kenanoğlu, Ankara dışında böyle bir uygulamanın olmadığını da dile getirdi.

‘MÜFETTİŞLER NASIL İFADE ALACAKLAR’

Kenanoğlu şunları dile getirdi: “İş Müfettişleri/Denetçiler teftişe veya soruşturmaya gittikleri işyerlerinde ve kuruluşlarda ortam koşullarının tutanak düzenlemeye ve ifade almaya uygun olmaması; işverenden ya da personelden talep edilen belgelerin hazırlanmasının zaman alması veya hazırlanan belgelerin yerinde incelenmesinin mümkün olmaması gibi durumlarla sık sık karşılaşmaktadırlar.

Bu durumda İş Müfettişleri/Denetçiler ifadesi alınacak, belge getirecek, tutanağı imzalayacak kişileri Bakanlığa ya da il müdürlüklerine değil, doğrudan merkeze bağlı Grup Başkanlıklarına çağırmak suretiyle teftişlerini/soruşturmalarını tamamlamaktadırlar.

İş Müfettişleri ifade alınması ve ifadenin saklanması aşamalarında gizlilik esasına uygun görev yapmak zorundadır. Bu nedenle gizlilik esasına uygun kendi çalışma bürolarının bulunması işin zorunluluğudur. Bunun yanında bir süreden beri, işyerlerinde COVİD-19’a yönelik yapılan denetimlerde, işyerlerine gidilmemekte, işverenlerden belgelerin grup başkanlıklarına getirilmesi istenilmektedir. İş müfettişlerinin evden çalışma yürütmeleri fiilen mümkün değildir.”

‘AKP’NİN İŞVERENDEN YANA TUTUMUNUN GÖSTERGESİ’

Bu kararın, AKP iktidarının, işçi-işveren ilişkilerinde ve işçi sağlığı iş güvenliğinin sağlanmasında kimden yana olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kenanoğlu, bir süredir uygulamaya konulan “uzaktan denetim”in, şimdi de “evden denetim”e dönüştürülmek istendiğine işaret etti.

Ali Kenanoğlu, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan şu sorulara yanıt istedi:

YANIT BEKLEYEN SORULAR

– Basın Müşavirliği veya Merkez Saymanlık personeline yer açmak için, yıllardır Bakanlık merkez binasında görev yapan İş Müfettişleri odalarının acilen boşaltılmasından başka bir çözüm bulunamamış mıdır? Adeta yangından mal kaçırırcasına odalarının boşaltılmasının istenmesine neden gerek duyulmuştur?

– İş müfettişleri işyerlerini denetim esnasında, koşullarının tutanak düzenlemeye veya ifade almaya uygun olmaması, işverenden ya da işçilerden talep edilen belgelerin hazırlanmasının zaman alması veya hazırlanan belgelerin yerinde incelenmesinin mümkün olmaması halinde, teftişi tamamlamak için ilgilileri nereye davet edeceklerdir?

– İş Müfettişleri ifade alınması ve ifadenin saklanması aşamalarında gizlilik esasına evden çalışma ile nasıl uyum sağlayacaktır?

– Bakanlığınızın çalışma yaşamını gittikçe denetimsizliğe sürükleyecek olan İş müfettişlerinin odasız kalması ve evden çalışması kararı geri alınacak mıdır?

– Bazı birimlere yer açmak gerekçesiyle çalışma yaşamının vazgeçilmezi olan teftiş hizmetlerinin kaliteli bir şeklide yürütülmesi için İş Müfettişlerine başka bir yerleşkede olsa yeniden oda tahsisi sağlanacak mıdır?

– Başka bir örneği olmayan böyle bir uygulamadan nasıl bir kamu yararı beklenmektedir?

Yorumlar kapatıldı.