İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağlık meslek örgütleri, ‘Tüm pozitif vakalar açıklanmalı’

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun (UDEK) da aralarında bulunduğu sağlık alanındaki 28 dernek ortak açıklama ile Sağlık Bakanlığı’nın pozitif tüm vakaları açıklamasını istedi.

Sağlık alanındaki 28 derneğin imza attığı, “COVID-19 PCR Testi Pozitif Saptanan Tüm Vakaların Açıklanması Neden Gereklidir?” başlıklı açıklamada, belirti göstermese de pozitif çıkan kişilerin, hastalığı bulaştırmaları nedeniyle bilinmesi gerektiği belirtildi.

Günlük COVID-19 PCR testi pozitif saptanan tüm vakaların açıklanmasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, “COVID-19 pandemisinin nasıl yayıldığına, pandeminin ne gibi bir etkiye sahip olduğuna, pandemiye karşı nasıl ilerleme kaydedebileceğimize ve alınan önlemlerin başarılı olup olmadığına dair güvenilir, küresel ve açık veri gerekir” denildi.

Açıklamada, verilerin açıklanmasının neden gerekli ve önemli olduğu da şöyle sıralandı:

TÜM POZİFTİF VAKALAR NEDEN AÇIKLANMALI? 

“- Pozitif çıkan kişiler belirti göstermese de hastalığı bulaştırdığı için bu sayının bilinmesi önemlidir. Çevremizde her gün kaç kişi hastalığı bulaştırabilir bilinmelidir.

– Pozitif vaka sayılarının açıklanması Dünya Sağlık Örgütü’nün talebi ve standartlarına uyum açısından önemlidir.

– Dünyada tüm ülkeler günlük pozitif sayılarını açıklamakta ve herkesçe takip edilebilmektedir.

– Pozitif vaka sayılarını açıklamak, günlük virüs saptanan kişi sayısı uluslararası standardına uyumun gereğidir.

– Uluslararası camiada ülkemizde pandeminin iyi yönetildiği algısı oluşturması açısından yararlıdır.

– Salgının gidişatını (artış/ azalış eğilimi) görmek için salgın eğrileri günlük pozitif vaka sayılarına göre çizilmektedir.

– Ülkemizde pandeminin kontrolü için uzmanların illere göre alınan önlemlerin etkililiğini görebilmesini sağlar.

– Uzun süren ve zahmetli olan PCR testini uygulayan laboratuvar çalışanları ve evlere giderek numuneler alan ekipler başta olmak üzere sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilerin, yaptıklarının salgını kontrol altına almada işe yaradığını görüp motivasyonlarının yükseltilmesini sağlar.

– Pandeminin ilk 4,5 ayındaki uygulamaya uyum açısından pozitif vaka sayıları açıklanmalıdır.

– Halkımızın tehlikenin boyutlarını görebilmesini ve riski doğru algılayabilmesini sağlar.

– Toplumun alınan tedbirlere daha iyi uyabilmesi için gereklidir.

– Halkımızın pandeminin iyi yönetildiğine dair güven duymasını sağlar.”

DOĞRU BİLGİ EDİNME HAKKI

Açıklamada, vatandaşın doğru bilgi edinme hakkına da vurgu yapılarak şöyle denildi: “Paylaşılan resmi rakamlara göre bile hızla büyüdüğü görülen, yüksek bulaşıcılığı ile toplumda hızla yayılan, ölümlerin giderek artığı tüm toplumu ilgilendiren böylesi bir salgında vatandaşların DOĞRU BİLGİ EDİNME HAKKI olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

ORTAK AÇIKLAMAYA İMZA ATAN DERNEKLER

Açıklamaya imza atan sağlık alanındaki dernekler şöyle:

“Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu,  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği,

Patoloji Dernekleri Federasyonu, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği,

Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Radyoloji Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği,  Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, Türk Dermatoloji Derneği, Türk Klinik Biyokimya Derneği, Türkiye Romatoloji Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği.”

 

Yorumlar kapatıldı.